menu
AWESOME! NICE LOVED LOL FUNNY FAIL! OMG! EW!

İnsanlar

Pedaqogika nədir?

Tərbiyə, təlim və tədrisin forma və metodlarını öyrənən elm

  • fanatik