Qadağan olunmuş 10 kitab
Qadağan olunmuş 10 kitab

1.Oldos Haksli, “Möcüzəli yeni dünya” (Brave New World, 1932)

2. Con Steynbek, “Qəzəb gilələri” (The Grapes of Wrath, 1939)

3.Henri Miller, “Xərçəng bürcü” (Tropic of Cancer, 1934)

4.Kurt Vonnequt, “Beş nömrəli qırğın, yaxud uşaqların səlib yürüşü” əsəri, (Slaughterhouse-Five, or The Children’s Crusade,1969)

5.Salman Ruşdi, “Şeytani şeirlər” əsəri, (The Satanic Verses,1988)

6. Stiven Cobski, “Qaradinməz olmağın üstünlüyü” əsəri, (The Perks of Being a Wallflower, 1999)

7.Çinua Açebe, “Tənəzzül” əsəri, (Albert Chinụalụmọgụ Achebe,1958)

8. Frans Kafka, “Tranformasiya” əsəri, (Die Verwandlung, 1915)

9. Vladimir Nabokov, “Lolita” əsəri (Лоли́та,1995)

10 Adolf Hitler-Main Kampf

YOUR REACTION?

Facebook Conversations