Merkuri Planeti haqqında
Merkuri Planeti

Günəş sistemində,Günəşə ən yaxın planet. Daxili planetlərin ən kiçiyidir.. Merkuri öz oxu ətrafında çox yavaş fırlanır. Buna görə də Merkuridə bir il bir gündən daha qısadır. Merkuri günəş ətrafında 88 yer sutkası ərzində tam dövr edir. Merkuridə praktiki olaraqatmosfer yoxdur. Buna görə də onun  gündüzyarımkürəsi bərk qızır. Merkuri Günəş Sistemi planetlərinin içində ən ekssentrik orbitə sahib olanıdır. Merkuri fiziki xüsusiyyətlərinə görə Ayabənzəyir. Səthi kraterlidir. Təbii peyki yoxdur vəkütləsi Aydan azacıq böyükdür.O, Günəşin 58 milyon kilometrliyində yerləşmişdir. Planetlərin hər biri ellips üzrə Günəşin ətrafında hərəkət etdiyinə görə onların hərbirinin Günəşlə məsafəsi bütün vaxtlarda eyni olmur. Onların Günəşə nisbət məsafələri daim dəyişir və bu məsafənin ən çoxu-ən azı vardır. Merkurinin Günəşə ən çox məsafəsi 70 milyon kilometr, ən az məsafəsi 46 milyon kilometr, orta məsafə həddi isə 58 milyon kilometrdir.Merkurinin peyki yoxdur.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations