Günəş sistemində neçə planet var ?
Günəş sistemində neçə planet var ?

Bizə məlumdur ki Günəş sistemində 9 planet(merkuri, venera, yer, mars, yupiter, saturn, uran, neptun və pluton) mövcuddur.

Son hesablamalar planetlərin sayının daha çox olduğunu göstərir.Alimlər güman edirlər ki Pluton planetin ərazisində minimum 2 planet olmalıdır.Onlar Neptun planetinin orbitini araşdırarkən bunu müəyyən etmişlər.Bu məlumatları Madrid və Kembric Universitetinin alimlərinin hesablamaları nəticəsində əldə etmişlər.Əgər ehtimallar təsdiqini tapsa bu Günəş sisteminin tətqiqində bir inqilab sayılacaq.

Onilliklər boyu alimlər Günəş sistemində plutondan sonrada planetlərin olduğu haqqında mübahisələr edirlər.Tətqiqatçılar Plutondan sonra iki planetin olduğun iddia edir və bunu plutonun orbit hərəkətində öz əksini tapdığını bildirirlər. 

Geniş yayılmış nəzəriyyəyə görə Neptudan kənarda olan  obyektlər təsadüfi yerləşdirilmiş olmamalıdır və onların orbitləri bir neçə tələblərə cavab verməlidir.Bu planetlərin niyə görünməz olduğunu düşünsək deməli bu planetlər hansısa naməlum qüvvənin təsiri aktındadır.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations